Het traject Bastogne-Wageningen valt net voor de Internationale Week van de Vrede en sluit naadloos aan op het eerdere onderdeel  Ste. Mère Église-Bastogne.
Op 18 september zijn we in Eindhoven, waar aangesloten wordt op de lokale bevrijdingsactiviteiten zoals de Lichtjesroute en we sluiten de fietstocht af met de Market-Garden herdenkingen in Arnhem/Oosterbeek, terwijl het goed te combineren is met een bezoek aan de paradroppings op de Ginkelse Heide op zaterdag de 21e.

Bij onze fietstocht passeren we verschillende musea en begraafplaatsen, maar de focus zal liggen op kleinere lokale initiatieven en burgerslachtoffers. In de dag-agenda vind je alle relevante informatie.  Sportieve of betrokken aanwonenden zijn van harte uitgenodigd een stukje mee te fietsen of de lokale ontmoeting  te versterken.  Aanmelden is niet noodzakelijk, wel wenselijk. Gebruik de knop ‘fiets mee”

We organiseren  een aantal faciliteiten, maar alle  verantwoordelijkheid blijft bij de individuele deelnemer.  Wat doen wij:

  1. We zorgen we voor het (bus)vervoer vanuit Wageningen naar Bastogne op zaterdag 14 september. Afhankelijk van deelnemers mogelijk nog een andere instappplaats. 
  2. Op de fietsdagen wordt voor de lunch gezorgd en bezoek aan belangwekkende plaatsen.
  3. De kampeerterreinen worden gereserveerd; voor wie niet gaat kamperen is er een accommodatielijst van B&B en vrienden op de fiets. In Eindhoven  zullen we niet op een camping overnachten , maar van een scouting accommodatie gebruik maken.
  4. Voor de avondmaaltijden nemen we een veldkeuken mee en van de deelnemers wordt enige hulp bij voorbereiding en afwas gevraagd. Ook de niet kampeerders kunnen op de camping mee-eten, kosten worden gedeeld.
  5. Slotdiner op vrijdag 20 september bij de vakschool/Hotel de Nieuwe Wereld te Wageningen

Voor deelname aan deze tocht, inclusief bovengenoemde faciliteiten, rekenen we een eigen bijdrage van 225 euro.
Deelnemers die geen gebruik maken van het busvervoer ontvangen 50 euro korting.  
Na inschrijving en betaling zal geen restitutie meer kunnen plaatsvinden. Mogelijk kan er wel een vergoeding van uw eigen reisverzekering  geclaimd worden. Nadrukkelijk wijzen we u erop, dat deze reis op eigen risico wordt uitgevoerd en de organisatie en haar partners daarvoor niet  aansprakelijk zijn. 

Overzicht Dagtrajecten Bastogne Wageningen (vpls33)

Voor programma klik aan: Bastogne Baugnez

VPLS 33-1

Voor programma klik aan: baugnez-Vaals

VLPL 33-2

Voor programma klik aan: Vaals-Susteren

VPLS 33-3

Voor programma: Susteren-Eindhoven

VPLS 33-4

Voor programma: Eindhoven-Gennep

VPLS 33-5

Voor programma: 

Gennep-Wageningen

VPLS 33-6

Zuil